Interesse in een rapport / artikel?
Bestel via onderstaand e-mailadres.

Contact

Rob JM Franken
Infanteriestraat 25
6822NH ARNHEM

info@robjmfranken.nl

Bio

De structuur en het functioneren van zoetwaterecosystemen staan centraal in mijn werk.


De structuur en het functioneren van zoetwaterecosystemen staan centraal in mijn werk. Ik ben gespecialiseerd in het verkrijgen van inzicht in de samenstelling van macroinvertebraten levensgemeenschappen en soorten in relatie tot sturende factoren. Alsook specialistische statistiek, zoals multivariate analyses.

Daarnaast heb ik veel ervaring in het ontwikkelen van tools ter ondersteuning van de waterbeheerder, o.a. de ecologische beoordelings-systemen voor Nederlandse oppervlaktewateren (EBEO) met het bijbehorende Handboek (1e auteur) en de Kaderrichtlijn Water (nationaal (lid expertteam macroinvertebraten, referenties en maatlatten) en internationaal).

Een ruime ervaring heb ik op het gebied van beken: typologie, monitoring, evaluatie van maatregelen, experimenten (veld en laboratorium) en de relatie tussen habitatfactoren en de karakteristieken van een soort (promotieonderzoek).