Interesse in een rapport / artikel?
Bestel via onderstaand e-mailadres.

Contact

Rob JM Franken
Infanteriestraat 25
6822NH ARNHEM

info@robjmfranken.nl

Projecten

Informatie over lopende en afgeronde projecten.


KRW bemonstering en analyse van 18 monsterpunten Waterschap Rijn en IJssel.

Doel
Bemonstering, determinatie en KRW-analyse van de macrofaunalevensgemeenschap van 18 monsterpunten (o.a. Groenlose Slinge, Boven Slinge, Beek op Warnsborn) in stromende wateren in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel voor de Kaderrichtlijn Water. Op onderdelen vond er samenwerking plaats met experts van Aqualysis.

Financiering
Waterschap Rijn en IJssel

Status
2015-2016. Project afgerond.


Temporele en ruimtelijke variatie in de macrofaunalevens-
gemeenschap van twee beken, op basis van 12 maandelijkse habitatbemonsteringen.


Doel
Het doel van het onderzoek is het beschrijven van de verandering in de tijd van de samenstelling van de levensgemeenschap van macroinvertebraten voor een aantal mesohabitats in 2 beken in de Achterhoek. Deze temporele patronen worden gerelateerd aan het functioneren van de beeksystemen. Het onderzoek vindt plaats in de Boven Slinge (Bekendelle) en de Ramsbeek.

Financiering
Waterschap Rijn en IJssel

Status
Project afgerond. Het rapport is te downloaden van deze site (zie publicaties).