Interesse in een rapport / artikel?
Bestel via onderstaand e-mailadres.

Contact

Rob JM Franken
Infanteriestraat 25
6822NH ARNHEM

info@robjmfranken.nl

Rapporten

Projectrapporten.


Franken, R.J.M. en A.G.M. Klutman. 2014. Temporele en ruimtelijke variatie in de macrofaunalevensgemeenschap van twee beken, op basis van 12 maandelijkse habitatbemonsteringen.
↓ Download het rapport
↓ Download de bijlage

Franken, R.J.M. 2012. Effecten van herinrichtingsmaatregelen in een aantal beeksystemen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel. Intern rapport Waterschap Rijn en IJssel.

Franken, R.J.M., J.P.P Gardeniers, en E.T.H.M. Peeters. 2006. Handboek Nederlandse Ecologische Beoordelingssystemen (EBEO-systemen), Deel A. Filosofie en beschrijving van de systemen.

Brugmans, B., R. Franken, J. Beijer, en E. Peeters. 2005. Haften weer terug in de Grensmaas? Natuurhistorisch Maandblad 94:4.

Knoben, R., P. Kamsma, R.J.M. Franken, et al. 2004. Achtergronddocument referenties en maatlatten voor macrofauna.

Gardeniers, J.J.P., E.T.H.M. Peeters, en R.J.M. Franken. 2004. Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe concepten. In: Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden (red. E.T.H.M. Peeters), Themanummer WEW 20, Werkgroep Ecologisch Waterbeheer.

Lieshout, F. van, E. Peeters, R. Franken en R. Kuiper, 2003. De Allier, ecologische referentie voor de grensmaas? De macrofaunalevensgemeenschap in relatie tot het ecologisch herstel en de signalering van nieuwe knelpunten. Natuurhistorisch Maandblad, 92.

Dam, H. van, W. Gotjé, R. Franken, en T. Ietswaart, 2002. STOWA-systeem voor de ecologische beoordeling van brakke, binnendijkse wateren. H20 nr.6:22-25.

Gotjé, W., H. van Dam, T. Ietswaard, R.A.E. Knoben, R.J.M. Franken, E.T.H.M. Peeters en J.J.P. Gardeniers, 2002. Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren: Het systeem. Stichting Toegepast Onderzoek Water, STOWA rapport No 2002-1, Utrecht.

Gotjé, W., H. van Dam, T. Ietswaard, R.A.E. Knoben, R.J.M. Franken, E.T.H.M. Peeters en J.J.P. Gardeniers, 2002. Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren: Wetenschappelijke verantwoording. Stichting Toegepast Onderzoek Water, STOWA rapport No 2002-1, Utrecht.

Franken, R.J.M., E.T.H.M. Peeters en J.P.P Gardeniers, 2002. Herziening van de ecologische beoordelingssystemen voor oppervlaktewater, M322. Leerstoelgroep Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer, Wageningen Universiteit.

STOWA, 2001. Ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren: gebruikershandleiding. Stichting Toegepast Onderzoek Water, No 2001-18, Utrecht.

STOWA, 2001. Ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren: wetenschappelijke verantwoording. Stichting Toegepast Onderzoek Water, No 2001-18, Utrecht.

Franken, R.J.M. en E.T.H.M. Peeters, 2000. Biotische en abiotische beschrijving van de middelste en hoogste kwaliteitsniveaus voor stromende wateren en sloten. Deel 1 Hoofddocument/Deel 2 Tabellen, M321. Leerstoelgroep Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer, Wageningen Universiteit.